Om IWS

Lær os at kende
Preben Kristoffersen

Preben Kristoffersen

Logistikkonsulent

Referencer

Rådgivning og analyser

Vi har mere end 25 års erfaring inde for lagerlogistik, og ved, at ca. 80% af alle lagere kan sparer 15 til 20% af omkostninger på lagerdriften.

Logistik findes i alle virksomheder med lagere og det spiller en betydelig rolle for virksomhedens lønsomhed.

Vi vil på en enkel og tydelig måde, vise hvad logistik er, og hvilket fantastisk udviklingspotentiale man har, hvis logistikken forbedres på den rigtige måde.
Vi ved også, at man aldrig skal ændre noget uden først at undersøge, om det overhoved er nødvendigt. Målsætningen er altid at skabe lønsomhed ved at effektivisere lagerets nuværende ressourcer optimalt. Nogle gange behøves der bare at placere varerne på deres rigtige pladser set ud fra en ABC-oplægning.

Vi starter med en dataanalyse. Ideen med dataanalyse er, at tage temperaturen på lageret. Ved at analysere samtlige faktura data fra en udvalgt periode (gerne 12 måneder), får vi information om alle de aktiviteter der er på lageret.

Vores lageranalysen går ud på at opbygge en model af dit lager som det ser ud i dag, og med den nuværende vareplacering. Derefter udregner programmet hvor varerne bør placeret, og holdt op imod en placeringsstrategi ud fra ABC-princippet kan vi sige hvor meget der kan spares ved at flytte
varerne til deres optimale pladser.

Start en dialog med os